Ứng dụng khu vực ống nước, nóng lạnh nước, hóa chất, thủy lợi Căn hộ cao cấp, chung cư, nhà ở công cộng Trung tâm mua sắm thương mại, Văn phòng Công nghiệp nhà máy xử lý hóa chất, thực phẩm chế biến, bán dẫn điện Bệnh viện Trường học-phòng thí nghiệm hóa học và hệ thống thoát nước Khách sạn và khu nghỉ mát

Ứng dụng khu vực ống nước Vesbo , nóng lạnh nước, hóa chất, thủy lợi

Căn hộ cao cấp, chung cư, nhà ở công cộng

Trung tâm mua sắm thương mại, Văn phòng

Công nghiệp nhà máy xử lý hóa chất, thực phẩm chế biến, bán dẫn điện

Bệnh viện

Trường học-phòng thí nghiệm hóa học và hệ thống thoát nước

Khách sạn và khu nghỉ mát 

Hành vi của Vesbo Theo DIN 8078 Dưới Căng thẳng dài hạn Hoop

. Các dịch vụ của Vesbo cuộc sống phụ thuộc vào sự căng thẳng nội bộ vòng qua đề thời gian để nhiệt độ 
căng thẳng Hoop được đưa ra như sau:

 

1

1


1

Top