Để chất lượng công trình được tốt, chúng tôi xin giới thiệu tới bạn đọc các nối ống PPR.

Bước 1: Cắt ống theo chiều vuông góc bằng kéo hoặc dụng cụ chuyên dùng.

Bước 2: Kiểm tra vệ sinh các đầu ống, phụ tùng cần hàn.

Bước 3: Đánh dấu chiều sâu để nối ống với phụ tùng.

Bước 4: Làm nóng chảy ống và phụ tùng ở chiều sâu được đánh dấu bằng máy hàn.

Bước 5: Khi thời gian nóng chảy vừa đủ  nối các bộ phận với nhau .


Vesbo.asia

Top